Dementie (2e editie)

Dementie. Een praktische handreiking
voor de omgang met Alzheimer patienten.
Boom, Meppel, 1991, 180 pp, €23,90