Psychologische hulpverlening aan ouderen. Deel 1
Psychosociale problematiek.
HBuitgevers, Baarn, 2000, 4e editie, 344 pagina’s prijs 33,50